kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i nauka w muzeum

II KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
9 - 11 września 2013 r.
logo konferencji

O konferencji

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na drugą konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji – podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi.

Konferencja pt. Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści dotyczących techniki oraz nauki w ramach działań wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa oraz kulturoznawstwa). 

Konferencja zostanie zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums.

Głównym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować w muzeach treści związane z techniką i nauką oraz udostępniać dziedzictwo industrialne?

 

Poprzednie edycje

15 września 2011 r. - 16 września 2011 r. - Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji

Organizator

muzeum okręgowe bydgoszcz

Pod auspicjami

muzeum okręgowe bydgoszcz

Współorganizator

muzeum okręgowe bydgoszcz

Partner

muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz

Patronat honorowy

muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz

Patronat medialny

muzeum okręgowe bydgoszcz