kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i nauka w muzeum

II KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
9 - 11 września 2013 r.
logo konferencji

Program

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ TECHNIKA I NAUKA W MUZEUM. FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

9-11 września 2013 r.
                
9 września 2013 r.    

Wyższa Szkoła Gospodarki, Akademicka Przestrzeń Kulturalna, budynek L, ul. Królowej Jadwigi 14


  9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00 - 10.20 Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników,  dr Michał F. Woźniak - Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Krzysztof Sikora - Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

10.20 - 11.40 Turystyka industrialna – perspektywy rozwoju i zagrożenia; Zarządzanie dziedzictwem industrialnym    

Prowadzący: dr Jacek Lindner, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

10.20 - 10.40 Koncepcje prezentacji dziedzictwa kultury przemysłowej w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego; dr Adam Hajduga, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

10.40 - 11.00 Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej – aspekty tworzenia podziemnej trasy turystycznej, dr Andrzej Wójcik, 
Sebastian Kosakowski - Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

11.00 - 11.20 Dziedzictwo poprzemysłowe w Bydgoszczy – kulturowy potencjał i jego wykorzystanie, dr Marek Chamot prof. WSG, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

11.20 - 11.40 Dyskusja

11.40 - 12.00 Przerwa kawowa
                
12.00 - 14.00 Turystyka industrialna – międzynarodowe perspektywy rozwoju i zagrożenia; Zarządzanie dziedzictwem industrialnym

Prowadzący: dr Adam Hajduga, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach/Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

12.00 - 12.20 Dziedzictwo kulturowe motorem zmian społeczno-gospodarczych w regionie poprzemysłowym. Międzynarodowy projekt SHIFT-X, Hanna Lewandowska - Urząd Miasta Bydgoszczy

12.20 - 12.40 Topography of the Modern Movement, dr Lars Scharnholz, mgr inż. Sebastian Hettchen,  INIK GmbH, Cottbus, Germany (Instytut Nowej Kultury Industrialnej w Cottbus, Republika Federalna Niemiec)

12.40 - 13.00 Toolkits of Regional Development in Rural and Industrial Sites, dr Lorant David, Karoly Robert College, Gyöngyös, Hungary 
(College Karola Roberta w Gyöngyös, Węgry)

13.00 - 13.20 Opportunities and ways to further use of brownfields in Slovakia, prof. dr inż. Michal Cehlár, Technical University of Košice, Slovakia (Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Republika Słowacka )

13.20 - 13.40 From Grunwald to Lipany and Beyond. Historical Topics in Modern Museum Exhibitions  as Presented in the Hussite Museum in Tábor, dr Zdeněk Vybíral, Hussite Museum in Tábor / Silesian University in Opava, Czech Republic (Muzeum Husyckie w Taborze/Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy)

13.40 - 14.00 Dyskusja

14.20 - 15.20 Obiad
                
15.20 - 17.30 Sposoby i formy prezentacji

Prowadzący: Maciej Czechowski, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

15.20 - 15.50 Zwiedzanie Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy    

15.50 - 17.30 Prezentacje firm związanych z działalnością muzealną. 

Przewidywane firmy: Ad-venture; Expo-expert; Moiseum.com; Nolabel; Solix; Trias; 3R Studio;    

10.00 - 17.30 – pokazy rozwiązań technicznych i technologicznych firm związanych z działalnością muzealną

                
17.30 - 18.00 Wyjazd autokarem do Exploseum

18.00 - 21.30  Exploseum

18.00 - 18.20 Exploseum – Wybuchowa historia Bydgoszczy, Maciej Czechowski - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

18.20 - 20.30 Zwiedzanie Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg

20.30 - 21.30 Kolacja w Exploseum

21.30 - 22.00 Powrót autokarem do śródmieścia

                
10 września 2013 r.   

Dom Polski, ul. Grodzka 1

9.00 - 9.10 Przywitanie uczestników konferencji i rozpoczęcie II dnia obrad, dr Michał F. Woźniak - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

9.10 - 11.00 Metodologia oraz metodyka tworzenia kolekcji i wystawiennictwa technicznego i naukowego    Prowadzący: dr Michał F. Woźniak, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy   

9.10 - 9.40 Klio w muzeum. Warsztat historyka wobec modernizacji muzealnych środków przekazu, dr hab. Piotr Majewski - Narodowy Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

9.40 - 10.00 Muzeum – sztuka techniki i przemysłu, dr hab. Dorota Folga – Januszewska prof. UKSW - Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów (PKN ICOM) 

10.00 - 10.20 Muzeum 2.0 – Muzeum 1.0 1:0? Pomiędzy misją, a statystyką frekwencji, dr Gerard Radecki - Muzeum Narodowe w Poznaniu

10.20 - 10.40 W poszukiwaniu nowego modelu muzeum techniki, dr hab. Stanisław Januszewski prof. UWr - Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

10.40 - 11.00 Dyskusja

11.00 - 11.20 Przerwa kawowa       

11.20 - 12.40 Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze; Współczesna architektura muzealna - Prowadząca: dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

11.20 - 11.40 Adaptacja gorzelni rolniczej w Szreniawie na cele wystawiennicze z mikroinstalacjami produkcyjnymi: minibrowarem i mikrogorzelnią    dr inż. Anna Grześkowiak-Przywecka    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

11.40 - 12.00 Rewitalizacja i adaptacja na cele muzealne obiektów kolejowych na przykładzie Parowozowni Skierniewice    Judyta Kurowska-Ciechańska
    Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

12.00 - 12.20 Muzeum na wyciągnięcie ręki    dr Andrzej Feliński    Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

12.20 - 12.40 Dyskusja

12.40 - 13.00 Przerwa kawowa
                
13.00 - 14.20 Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze; Współczesna architektura muzealna     Prowadząca: dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

13.00 - 13.20 Projekt Muzeum Węgla i Górnictwa w ramach Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Agata Augustyn - Uniwersytet Wrocławski

13.20 - 13.40 Izba Drukarstwa. Jak uratowaliśmy i ożywiliśmy miejsce związane z dziedzictwem industrialnym, Agnieszka Wiśniewska Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” Izba Drukarstwa

13.40 - 14.00 Bydgoskie spichrze. Nowe wykorzystanie zabytkowych budynków magazynowych nie tylko na cele wystawiennicze, Anna Nadolska - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

14.00 - 14.20 Dyskusja

14.20 - 15.20 Obiad                

15.20 - 16.40 Problematyka konserwatorska dziedzictwa industrialnego; Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka zakresu podejmowanych działań, Prowadzący: Lesław Cześnik, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy  

15.20 - 15.40 Prawne uwarunkowania konserwatorskiej ochrony dziedzictwa industrialnego, dr hab. Zbigniew Bukowski prof. UKW    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

15.40 - 16.00 Gromadzenie, konserwacja i ekspozycja historycznego taboru i urządzeń kolejowych – porównanie dotychczasowych doświadczeń krajowych, mgr inż. Michał Jerczyński, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

16.00 - 16.20 Silnik spalinowy w kolekcji muzealnej, Janusz Grzelak, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

16.20 - 16.40 Dyskusja

16.40 - 17.00 Przerwa kawowa
                
17.00 - 18.00 Finansowanie dziedzictwa industrialnego
Prowadzący: Marcin Zdanowski, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

17.00 - 17.40 Źródła finansowania działalności  kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa industrialnego, Monika Czartoryjska - Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

17.40 - 18.00 Dyskusja

18.00 - 20.30 Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (śródmieście) oraz laboratorium galenowego w Muzeum Farmacji Apteki Pod Łabędziem

20.30 Staropolski pokaz kulinarny, Paweł Jaskanis – Historyczna rekonstrukcja kulinarna w muzeum, dr hab. Jarosław Dumanowski prof. UMK – Kuchnia staropolska i podstawy programu naukowobadawczego realizowanego w tym zakresie przez Muzeum Pałac w Wilanowie 

  • Prezentacja serii wydawniczej Monumenta Poloniae Culinaria (Elżbieta Grygiel)
  • Pokaz i poczęstunek historyczny – staropolska polewka z topinamburu (Maciej Nowicki)

                
11 września 2013 r.    

Dom Polski, ul. Grodzka 1

9.00 - 11.00 Nowe technologie i rozwiązania wystawiennicze; Eksperymentatoria i interakcja – jako szczególne miejsca i formy prezentacji dziedzictwa naukowo-technicznego, Piotr Górajec, Muzeum Pałac w Wilanowie

9.00 - 9.20   Muzeum interaktywne – interakcja w muzeum, Adam Piwek - Uniwersytet Wrocławski

9.20 - 9.40   Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem, Natalia Grzywacz-Leszkowska  -  Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

9.40 - 10.00 Wystawa interaktywna jako forma prezentacji i popularyzacji nauki i techniki. Geneza i przykłady realizacji, dr Maciej Kluza - Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

10.00 - 10.20 Para - buch! Muzeum - w ruch! – czyli kilka słów o nowo otwartej multimedialnej kotłowni w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Michał Sierba - Centralne Muzeum Włókiennictwa/ Uniwersytet Łódzki

10.20 - 10.40 Interaktywne wystawy archeologiczne – technologie i rozwiązania wystawiennicze na przykładzie muzeów północnej Anglii, Marta Bloch - Uniwersytet Gdański

10.40 - 11.00 Dyskusja

11.00 - 11.20 Przerwa kawowa           

11.20 - 13.00 Dobre praktyki – przykłady wystaw technicznych i naukowych   

11.20 - 11.40  Teatr emocji – ekspozycja muzealna jako jedna z form promocji starożytnego hutnictwa żelaza na Mazowszu, Dorota Słowińska - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

11.40 - 12.00 Ekspozycje w wybranych muzeach farmacji w Polsce – dobre praktyki?, dr Wojciech Ślusarczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

12.00 - 12.20 Muzeum zegarów wieżowych – wystawa, program badawczy, innowacje, dr inż. Grzegorz Szychliński - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

12.20 - 12.40 Od kompasu słonecznego do systemu DECCA, dr Tomasz Budzan - Muzeum Narodowe w Szczecinie

12.40 - 13.00 Dyskusja

13.00 - 13.20 Przerwa kawowa            

13.20 - 15.00 Dobre praktyki – przykłady wystaw technicznych i naukowych    

13.20 - 13.40 Muzealnictwo lotnicze w dwudziestoleciu międzywojennym i dzisiaj, dr hab. Agnieszka Cieślikowa prof. IH PAN - Muzeum Lotnictwa Polskiego

13.40 - 14.00 Kolekcje dawnych urządzeń i sprzętu górniczego w podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wojciech Gawroński - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

14.00 - 14.20 Wystawa Państwowa Szkoła Morska w Tczewie 1920-1930 w obiekcie postindustrialnym, Ewa Otremba - Akademia Morska w Gdyni, Sala Tradycji

14.20 - 14.40 Wystawa edukacyjna Zrozumieć motoryzację, dr inż. Wacław Hepner - Politechnika Opolska

14.40 - 15.00 Dyskusja

15.00 - 16.00 Obiad         

16.00 - 17.40 Zakres i formy edukacji technicznej i naukowej    

Prowadzący: Waldemar Rataj, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

16.00 - 16.20 Edukacja muzealna – nowe możliwości i wyzwania, Małgorzata Górecka - Uniwersytet Gdański

16.20 - 16.40 Dawna Fabryka Pierników Gustawa Weese jako miejsce prezentacji tradycji rzemiosła i przemysłu piernikarskiego. Od wystawy do muzeum historii toruńskiego piernika, Barbara Kukowicz Wirowska; Anna Kornelia Jędrzejewska - Muzeum Okręgowe w Toruniu 

16.40 - 17.00 Ożywianie techniki – w jaki sposób muzea mogą uczyć historii techniki poprzez doświadczalne odtwarzanie dawnych rzemiosł i procesów technologicznych, Piotr Górajec - Muzeum Pałac w Wilanowie

17.00 - 17.20 Dyskusja

17.20 - 17.40 Podsumowanie konferencji Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji, dr Michał F. Woźniak, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy